ALV uitgesteld

Gelet op de coronasituatie kan de op 16 februari geplande algemene ledenvergadering (ALV)/samenspelavond in Basalt niet in de gebruikelijke vorm doorgaan.en moet worden uitgesteld. 
Daarom kunnen twee van onze ensembles op woensdag 16 februari gaan repeteren: GE in Basalt en BE in Synagoge Delft.