Categorie: Kamerorkest

Open samenspelavonden in de zomer

Voor wie ook in de zomermaanden wil samenspelen organiseert Huismuziek Delft evenals vorige jaren twee open samenspelavonden, op woensdag 24 juli en woensdag 14 augustus 2018. De avonden vinden plaats in de Synagoge, Koornmarkt 12 te Delft.

Er wordt, met pauze, gemusiceerd van 19.45 tot 21.45 uur. De zaal is open vanaf 19.30 uur. De kosten zijn €10,00, te betalen bij aankomst. Bij dit bedrag zijn koffie/thee en gebruik van de bladmuziek inbegrepen. De muziek kan van tevoren per email worden toegestuurd.

De avonden staan uiteraard open voor alle leden van Huismuziek Delft, maar ook strijkers en blazers die geen lid zijn maar wel enige samenspelervaring hebben, zijn van harte welkom. Er zal een gevarieerd repertoire worden gespeeld onder leiding van Stieneke Kamp. De muziek is zo gekozen dat er op één avond een goed resultaat kan worden bereikt.

Aanmelding per email wordt zeer op prijs gesteld: stieneke@telfort.nl. Late beslissers mogen ook zonder aanmelding meedoen. Wie echter een transponerend instrument bespeelt, zoals klarinet, of een instrument dat niet van de viool- of bassleutel speelt, zoals altviool, wordt verzocht dit wel van tevoren even te melden.

Contributie huismuziek

Beste Huismuzikanten,

Met de start van de eerste helft van speelseizoen 2018-2019 Huismuziek Delft is het weer tijd om de contributie voor die eerste helft te betalen.

Speel je in één speelgroep dan bedraagt de contributie €65, speel je in 2 speelgroepen dan is dit €97,50.

Graag het bedrag binnenkort overmaken op rekening NL90 TRIO 0390 3203 07, Huismuziek Afd. Delft, onder vermelding van “Contributie eerste helft seizoen 2018-2019”.

Is de hoogte van de contributie voor jou een groot probleem neem dan, liefst per email, contact met mij op. Met een ander bestuurslid zal ik dan overleggen over een eventueel aangepaste contributie. Er is een potje beschikbaar dat hiervoor gebruikt kan worden. Uiteraard wordt dit vertrouwelijk behandeld.

Vriendelijke groet,

Guus Hommel
Penningmeester

Open samenspelavonden in de zomer